28.04.2022

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 03.05.2022 г., 17:00 часа, Малка зала, ет.2 в сградата на Общинска администрация - Чирпан!

13.04.2022

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 14.04.2022 г., 17:00 часа, сградата на Общинска администрация - Чирпан, ет.2, Малка зала!

11.04.2022

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че днес - 11.04.2022 г., ще проведе свое заседание в 17 часа, сградата на Общинска администрация - Чирпан, ет.2, Малка зала!

14.12.2020

Съобщение

ОИК-Чирпан съобщава, че днес, 14.12.2020 г., от 12 часа, ще проведе свое заседание!

05.02.2020

Контакти с ОИК - Чирпан след активния изборен период

Седалището на ОИК - Чирпан е: град Чирпан, пл. "Съединение" 1, сградата на Общинска администрация - Чирпан, ет.4, ст.9.

Последваща кореспонденция с комисията може да се осъществява и чрез деловодството на Община Чирпан, на имейла на комисията, както и по телефона на председателя на комисията, които е обявени на сайта на ОИК - Чирпан, раздел "Контакти"!

13.01.2020

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 13.01.2020 г., 16:00 часа!

18.11.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 19.11.2019 г., от 17:00 часа!

06.11.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан ще проведе заседание на 06.11.2019 г., 16:00 часа!

03.11.2019

Съобщение

Избирателна активност към 17:30 часа - 38,45 процента (6878 гласували)!

03.11.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че към 10:00 часа избирателната активност в Община Чирпан е 7,41 процента или 1326 гласували!

03.11.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че избирателната активност в община Чирпан към 12:30 часа е 20,69 процента или 3701 избиратели са упражнили правото си на глас!

03.11.2019

Съобщение

    ОИК - Чирпан съобщава, че изборният ден за всички секции на територията на община Чирпан приключи в 20:00 ч. Окончателната избирателна активност е 44,21% - 7909 гласували.

28.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан публикува актуален списък на съставите на СИК в община Чирпан ТУК .

27.10.2019

Съобщение

      ОИК - Чирпан съобщава, че изборният ден за всички секции на територията на община Чирпан приключи в 20:00 ч. Окончателната избирателна активност е 55,71% - 9975 гласували.

27.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че избирателната активност към 17:30 часа в общината е 49,46 процента или 8856 гласоподаватели са упражнили правото си на глас!

27.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че към 12:30 часа в Община Чирпан са упражнили правото си на глас 5095 гласоподаватели или 28,46 процента от имащите право на глас!

27.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че към 10:00 сутринта избирателната активност е 11,39 процента - при 17 904 избиратели гласувалите са 2040!

26.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че в изборния ден сигнали за нарушения в изборния процес може да се подават на телефон: 0416 96015, на който ще има осигурен дежурен член на ОИК за целия ден, както и на 0899 462837 Димитър Славов - председател на ОИК - Чирпан!

25.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че на 26.10.2019 г., от 15:00 часа започва превозването на изборните книжа и материали от сградата на Общинска администрация - Чирпан към секционните избирателни комисии в града и по селата. Изборните книжа се приемат от председателя на СИК в присъствието на членове на съответната СИК. Председателят на СИК следва да уведоми останалите членове на комисията за часа на приемането. За дейността по приемане на изборните книжа и материали и подреждането на секцията се заплаща по 15 лева допълнително на присъствалите членове, което се удостоверява с подпис и печат върху удостоверението на съответния член, поставен от член на ОИК - Чирпан!

25.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 25.10.2019 г., 17:30 часа!

18.10.2019

Съобщение

    ОИК - Чирпан публикува актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Чирпан ТУК и напомня, че обучението във връзка с предстоящите местни избори ще се проведе на 20.10.2019 г. /неделя/, 10:00 ч. - за членове на СИК в град Чирпан, 12:00 ч. - за членовете на СИК за останалите населени места в Община Чирпан.

18.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 18.10.2019 г., 17:00 часа!

16.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 16.10.2019 г., 17:00 часа!

16.10.2019

Съобщение

Обучението на СИК се премества на 20.10.2019 г. / неделя / - от 10:00 часа за СИК в град Чирпан, от 12:00 часа за СИК в останалите населени места на общината!

11.10.2019

Съобщение

     ОИК - Чирпан съобщава, че утре - 12.10.2019 г., е последният ден, в който избиратели с увреждания могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявленията за града и за селата се подават в деловодството на Община Чирпан, ет.1, Информационен център, от 08:00 до 17:00 часа, като за целта ще има осигурен дежурен служител и в съботния ден!

     Също на 12.10.2019 г. изтича и срокът, в който избирател може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес. Заявленията за града и за селата се подават в деловодството на Община Чирпан, ет.1, Информационен център, от 08:00 до 17:00 часа, като за целта ще има осигурем дежурен служител и в съботния ден!

08.10.2019

Съобщение

      ОИК - Чирпан съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с предстоящите местни избори, ще се проведе на 20.10.2019 г. (събота) в Заседателната зала на Община Чирпан, като за членовете на градските СИК обучението започва в 10:00 часа, а за членовете на всички останали СИК на територията на община Чирпан - от 12:00 часа!

      Причина за преместването на датата е факта, че в съботния ден членовете на ОИК ще бъдат заети с получаването на бюлетините в София и Стара Загора!

08.10.2019

Съобщение

    РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН

     Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

     Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия - Чирпан чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

     Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

     Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

      Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ  от 12.09.2019 г. на ЦИК. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия - Чирпан от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

      Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

08.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетини

         Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Чирпан:

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина на Кмет на Община Чирпан

Бюлетина за Кмет на кметство с. Гита

Бюлетина за Кмет на кметство с. Зетьово

Бюлетина за Кмет на кметство с. Свобода

Бюлетина за Кмет на кметство с. Спасово

 

07.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 07.10.2019 г., 17:00 часа!

02.10.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 03.10.2019 г., 12:00 часа!

30.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание днес - 30.09.2019 г., от 17:00 часа!

22.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание днес - 22.09.2019 г., от 16:30 часа!

19.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 19.09.2019 г., 17:00 часа!

19.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че регистрацията на кандидатските листи ще се осъществява до 17:00 часа на 24.09.2019 г.! Комисията е осигурила свои дежурни членове за събота (21.09.), неделя (22.09.) и понеделник (23.09.)! Регистрацията на кандидатските листи се извършва по реда на решение № 943-МИ / 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1 от решението предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и технически носител в EXCEL формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в EXCEL формат важи само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

16.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан обявява, че днес ще проведе свое заседание в 17:30 часа! 

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Чирпан напомня, че днес, 16.09.2019 г., в 17:00 часа, изтича срока за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.!

14.09.2019

Съобщение

      ОИК - Чирпан съобщава, че регистрацията на кандидатските листи ще се осъществява до 17:00 часа на 24.09.2019 г.! Комисията е осигурила свои дежурни членове за събота (14.09.), неделя (15.09.), събота (21.09.) и неделя (22.09.)! Регистрацията на кандидатските листи се извършва по реда на решение № 943-МИ / 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1 от решението предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и технически носител в EXCEL формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в EXCEL формат важи само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

     Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК.

14.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан напомня, че срокът за регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети изтича на 16.09.2019 г. в 17:00 часа! ОИК - Чирпан е осигурила дежурни членове за прием на документи и за 14 и 15 септември от 09:00 до 17:00 часа!

13.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Чирпан обявява, че ще проведе заседание на 13.09.2019 г., 17:00 часа!

10.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 12.09.2019 г. от 17:00 часа!

08.09.2019

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе своето първо заседание на 09.09.2019 г. от 12:00 часа!

04.09.2019

Съобщение

     На 4 септември 2019 г. Общинската избирателна комисия - Чирпан започва своята работа. ОИК - Чирпан започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

     Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация  - Чирпан, пл.Съединение 1, ет.4, ст.9.

     Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ и № 937-МИ от 02 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 132-МИ / 03.05.2022

    относно: Сигнал с вх. № 097 / 08.04.2022 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Ивайло Крачолов, обявен за избран за кмет на Община Чирпан.

  • № 131-МИ / 14.12.2020

    относно: обявяване за избран общински съветник от листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  • № 130-МИ / 13.01.2020

    относно: обявяване за избран общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП НФСБ, ПП СДС, ПП БЗНС, ПП АБВ, ПД Социалдемократи, ПП АТАКА).

всички решения