17.11.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе свое заседание на 20.11.2023 г., 16:00 часа!

03.11.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 03.11.2023 г., 11:30 часа!

31.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 01.11.2023 г., 11:30 часа!

29.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че избирателната активност в Община Чирпан към 16:00 часа е 33.18%, гласували са 5667 избиратели от общо 17086, имащи право на глас!

29.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че избирателната активност в Община Чирпан към 11:00 часа е 14.05%, гласували са 2399 избиратели от общо 17086, имащи право на глас!

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 27.10.2023 г., 16:30 часа!

26.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 26.10.2023 г., 16:00 часа!

18.10.2023

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

В изборния ден - 29.10.2023 г., на следния телефонен номер: 0416 / 99663, от 08.00 до 17.00 часа, както и до 27.10.2023 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация - Чирпан  от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на телефон 0416 / 99633, ще се приемат обаждания за указване на помощ при транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването до изборните помещения в избирателните секции на община Чирпан. 

Секциите на територията на община Чирпан са разположени на първи /партерен/ етаж на сградите (с изключение на избирателна секция 243600033 - с.Яздач) и са подходящи за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

11.10.2023

Съобщение

 ОИК - Чирпан съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с предстоящите местни избори за кметове и общински съветници на 29.10.2023 г., ще се проведе на 21.10.2023 г. (събота), от 09:00 часа, в залата на Военен клуб - Чирпан, адрес: гр.Чирпан, бул. "Георги Димитров" 59!

10.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че всяка партия и коалиция, участваща в изборите за общински съветници и кметове в община Чирпан на 29.10.2023 г., има право да регистрира застъпници, които да подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите и коалициите. Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Към заявлението се прилага списък, подписан от лицата по изречение първо или второ, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници и декларация от лицата, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3 от ИК.

09.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 09.10.2023 г., 16:00 часа!

01.10.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе свое заседание на 03.10.2023 г., 16:30 часа!

19.09.2023

Съобщение

Информираме всички партии, коалиции и местни коалиции, че регистрацията на кандидатските листи за кметове и общински съветници пред ОИК се извършва след представяне на предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

Срокът за регистрация на всички кандидатски листи за общински съветници и кметове е до 17:00 часа на 26.09.2023 г.

14.09.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 15.09. (петък)2023 г., 17:00 часа, Малка зала, ет.2 в сградата на Общинска администрация - Чирпан!

14.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Чирпан съобщава, че ще приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 часа до 17:00 часа, като крайният срок е 18.09.2023 г.! 

11.09.2023

Съобщение

ОИК - Чирпан съобщава, че ще проведе заседание на 11.09.2023 г., 17:00 часа, Малка зала, ет.2 в сградата на Общинска администрация - Чирпан!

 
още съобщения

Календар

Решения

  • № 113-МИ / 20.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС, Политическо Движение Социалдемократи, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА и ЛЕВИЦАТА!) за избран за общински съветник.

  • № 112-МИ / 07.11.2023

    относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ (СДС, Политическо Движение Социалдемократи, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА и ЛЕВИЦАТА!)

  • № 111-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство село Целина, община Чирпан.

всички решения